Homeopatisch middel

Het basismateriaal van homeopathische middelen bestaat uit plantaardige, dierlijke en/of minerale stoffen.

Volgens de klassieke homeopathie gaan we ervan uit dat elk mens uniek is. Geen mens is immers hetzelfde. Een mens is een totaliteit van zijn eigen unieke symptomen. Deze symptomen vertellen welk homeopathisch middel het beste bij u past en zo de levenskracht kan aansporen om in balans te komen.

Na verdunning en potentieren blijft de werking van de stof behouden. Het middel werkt krachtiger, nauwer aansluitend bij het natuurlijk herstelvermogen van het lichaam. Het extreem verdunde eindproduct, het homeopathische middel, herstelt de ziekte zonder eventuele bijwerkingen van de oorspronkelijke stof. Het komt ook voor dat het middel vaker (een enkele keer dagelijks) moet worden ingenomen, dat is soms het geval bij meer acute klachten. Het middel en de dosis worden speciaal op u gevoeligheid afgestemd.

In de homeopathie geven we aan mensen hetzelfde geneesmiddel dat onverdund precies de klachten geeft waarvoor ze bij ons komen. Hahemann vatte dit principe samen met de Latijnse spreuk: ‘Similia similibus curentur‘, wat men het beste zou kunnen vertalen met : ‘Het gelijke worde genezen met het gelijkende‘. Ziekteverschijnselen  kunnen dus genezen worden door geneesmiddelen, die in staat zijn bij gezonde mensen dezelfde klachten of symptomen te veroorzaken. 

Het lichaam kon zichzelf niet herstellen, maar door de prikkel van het middel, die lijkt op de eigen klachten, gaat het lichaam ineens krachten mobiliseren tegen het middel en dus tegelijk tegen de eigen ziekte. Bij wat dat beeld is, kijken we niet alleen naar lichamelijke pijnen en verstoringen, maar naar het gehele plaatje van lichaam, gevoelens en ook manier van reageren en denken. De manier waarop mensen reageren op gebeurtenissen of verstoringen is bij ieder mens anders. Verstoring in de energie en de daarbij horende ziekte wordt door ieder mens anders ervaren.

Meestal kunnen homeopathische geneesmiddelen naast andere, reguliere geneesmiddelen worden gebruikt. Ze kunnen zelfs meehelpen om ongewenste bijwerkingen van deze reguliere medicatie te verminderen.

J.Zachariasse ©2021