Behandeling

Een homeopathische behandeling vindt altijd op een ontspannen manier plaats, waarbij de individuele benadering met veel persoonlijke aandacht centraal staat. Om te komen tot een effectieve behandeling wordt er gewerkt met de volgende opzet:

Oriënterend gesprek
Als u nog niet bekend bent met homeopathie of graag behoefte heeft aan extra informatie wordt de mogelijkheid geboden om eerst een kosteloos oriënterend gesprek te hebben. Deze kennismaking duurt ongeveer een ½ uur en is bedoeld om vast te stellen of een homeopathische behandeling voor u een passende optie is.

Eerste consult
Elke behandeling gaat van start met een uitgebreid consult van circa 1½ uur. Hierin wordt met behulp van de ziekteclassificatie een analyse gemaakt en worden uw klachten zorgvuldig in beeld gebracht. Op basis hiervan worden de homeopathische middelen voorgeschreven en wordt het gebruik uitgelegd.

Vervolg consult
Dit consult duurt circa 60 minuten en vindt 4 tot 6 weken na het eerste consult plaats. Tijdens dit gesprek evalueren we de gezondheidsontwikkeling in de afgelopen periode en stellen zo nodig de homeopathische middelen bij. Daarnaast wordt het verdere behandelplan afgestemd.

Behandelduur
Afhankelijk van de aard en de ernst van de gezondheidsklachten zal de behandelduur variëren. Uiteraard wordt aan het einde van ieder consult in overleg gekeken naar de best passende vervolgstap. Zodra de behandeling goed verloopt zullen de intervallen tussen de afspraken steeds groter worden.

*Als het door specifieke reden niet mogelijk om de praktijk te bezoeken is het natuurlijk ook mogelijk dat het consult bij u thuis plaatsvindt.

*de mandala op de achtergrond is een Tibetaanse Witte Tara. Het is de godin van de geneeskunde.
Homeopathische behandeling:

Bij welke klachten ?

De behandeling in de praktijk is voor mensen waarbij de voorkeur ligt bij een natuurlijk herstel. Tijdens de gesprekken wordt zorgvuldig aandacht besteed aan uw specifieke klachten.