Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke behandeling die de mens in zijn geheel behandelt op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau. Het zelf genezend vermogen wordt op een natuurlijke manier gestimuleerd en versterkt, zodat het lichaam in evenwicht komt op alle niveaus.

Om deze balans te herstellen en daarmee de klachten te genezen, wordt in de homeopathie gebruik gemaakt van diverse middelen, waarbij planten een zeer belangrijke rol spelen. Op basis van het gelijksoortigheidprincipe wordt er voor middelen gekozen die bij gezonde personen precies die symptomen opwekken die men wil genezen bij een zieke.

De grondlegger van de klassieke homeopathie is Samuel Hahnemann. Meer dan 200 jaar geleden schreef hij de basisprincipes neer in het Organon der geneeskunst. Zijn belangrijkste genezingswet is het gelijksoortigheid “Wat ziek maakt kan ook genezen of een stof die bij een gezond persoon een aantal symptomen opwekt, kan bij een ziek persoon deze symptomen opheffen”. Het gelijke met het gelijksoortige genezen oftewel ‘similia similibus curentur’. Verder zegt Hahnemann dat ziekte een verstoring is van het gehele organisme op een dynamisch, niet materieel niveau, daarom zal genezing ook enkel op dit niveau kunnen plaatsvinden.