Vergoeding

Vergoeding door de zorgverzekeraar is mogelijk vanuit het aanvullende pakket. De hoogte van de vergoeding van de consulten is bij iedere verzekeraar en bij ieder pakket weer anders.

Als Klassiek Homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten (NVKH). Veel verzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van homeopatische behandeling door behandelaars die zijn aangesloten bij de NVKH.

Tevens ben ik ingeschreven in het RBCZ register en ben ik Registertherapeut BCZ. Het NVKH heeft voor al haar leden ook een collectieve aansluiting bewerkstelligd bij de door het Ministerie erkende geschillencommissie SCAG.

Hierdoor voldoe ik aan de hoge opleidingseisen die veel verzekeraars als voorwaarde stellen en sta ik in het vergelijk en kies register.

Op de website van de NVKH (Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten) kunt u een overzicht terugvinden van de vergoedingen door verschillende ziektekostenverzekeraars. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar of klik hier: vergoedingenoverzicht 2022 alle zorgverzekeraars 

Wilt u zekerheid over de vergoedingen voor u de behandeling start, raadpleeg dan de polis van uw zorgverzekering voor de voorwaarden. Omdat de kosten uit de aanvullende verzekering worden vergoed, wordt uw eigen risico niet aangesproken.

*In 2020 heb ik een herhaling gedaan van de Medische Basiskennis (MBK) op HBO-niveau (CPION geaccrediteerd). Dit betekent dat mijn consulten vergoed blijven door vrijwel alle aanvullende zorgverzekeringen.