Links

Voor eventuele extra of specifieke informatie omtrent bepaalde onderwerpen kunt u de onderstaande links raadplegen:

De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten. Aan de bij de NVKH aangesloten homeopaten worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Zij hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar. Onze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering.

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland is een onafhankelijke consumenten-belangenorganisatie die zich inspant om de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van het huidige gezondheidsstelsel. Dit doen we door objectieve informatie te verstrekken over homeopathie, te investeren in wetenschappelijk onderzoek en in overleg te treden met overheid en verzekeraars.

De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar de beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister, zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel BCZ® registertherapeut mag voeren en ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun beroepenveld.

De Stichting Zorggeschil voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten/patiënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschilleninstantie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Ikkiesnatuurlijk informeert en inspireert over natuurlijke, veilige, duurzame, groene, milieuvriendelijke, spaarzame en eerlijke producten en of diensten. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van diverse deskundigen. In de hoop en verwachting hiermee een bijdrage te leveren aan de kostenbesparende en gezonde ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de gezondheid van mens, dier en milieu.